Konto Podstawowe

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług na rzecz Użytkownika profesjonalnego dla Konta Podstawowego.

Fizjoterapeuci

 • imię i nazwisko
 • wiek
 • specjalności zawodowe (maksymalnie 3 wybrane spośród możliwych)
 • lokalizację przyjmowania pacjentów (zawierającą: adres, nr tel. oraz adres e-mail, logo placówki)
 • wykaz oferowanych usług
 • pole tekstowe „O mnie”
 • zdjęcie swojego profilu
 • wykształcenie
 • tytuł naukowy
 • pole tekstowe „Komunikacja”
 • pole tekstowe „Kursy i szkolenia”
 • pole tekstowe „Doświadczenie”
 • pole tekstowe „Szczególne zainteresowania zawodowe”
 • pole tekstowe „Wizyty domowe”
 • pole dyplomy (pokazujące zdjęcia i nazwy dyplomów)

Dodatkowe formy rehabilitacji

 • nazwa placówki
 • formy rehabilitacji (maksymalnie 10 wybranych spośród możliwych z formularza)
 • lokalizację placówki (zawierającą: adres, nr tel. oraz adres e-mail)
 • wykaz oferowanych usług
 • pole tekstowe „O nas”
 • zdjęcie swojego logo
 • pole tekstowe „Doświadczenie”
 • pole tekstowe „Kursy i szkolenia”
 • pole tekstowe „Komunikacja” (prezentujące znajomość języków obcych)
 • pole „Dyplomy” (pokazujące zdjęcia i nazwy dyplomów)