Terapia zajęciowa jest formą rehabilitacji skierowaną do osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną lub innymi ograniczeniami funkcjonalnymi. Obejmuje ona różne aktywności związane z dbaniem o siebie, samoobsługą, edukacją, pracą i wypoczynkiem. Terapia zajęciowa może służyć zwiększeniu samodzielności chorych, poprawie ich dobrostanu psychofizycznego lub uzyskaniu nowych kompetencji zawodowych. Wśród rodzajów terapii zajęciowej wyróżnia się miedzy innymi ergoterapię ( terapię poprzez pracę ), socjoterapię ( terapię zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku spotkań grupowych ) oraz arteterapię ( terapię poprzez różne formy kontaktu ze sztuką i kulturą ).