Sala doświadczeń świata

Sala doświadczeń świata

jest to specjalne wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnorodne urządzenia służące stymulowaniu zmysłów. Sala umożliwia oddziaływanie na zmysły przez dotyk, dźwięki, zapach oraz światło. Pobyt w sali pozwala na doświadczanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu dzieciom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Efekty terapeutyczne obejmują między innymi poprawę percepcji ciała i orientacji przestrzennej, zwiększenie aktywności dziecka, motywacji do działania, otwartości na nowe doświadczenia oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia.