Rehabilitacja wzroku ma za zadanie pomóc słabowidzącym w pokonaniu trudności wynikających z ograniczeń wzroku. Polega na rozwijaniu umiejętności posługiwania się wzrokiem. Celem terapii jest zwiększanie wykorzystywania widzenia w życiu codziennym oraz nauka umiejętności radzenia sobie metodami bezwzrokowymi lub z wykorzystaniem resztek wzroku.