Rehabilitacja słuchu i mowy obejmuje kompleksową opiekę diagnostyczno-terapeutyczną pacjentów z uszkodzonym słuchem oraz z zaburzeniami rozwojowymi mowy i języka. Głównym celem rehabilitacji słuchowej jest pomoc w dostosowaniu dziecka głuchego i niedosłyszącego do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, a także poprawa poznawczej funkcji słuchu, która w sposób szczególny pozwala na rozwój mowy i rozwój intelektualny.