Psychologia jest skierowana do osób zmagających się z różnorodnymi problemami. Opiera się ona regularnym kontakcie z psychologiem i polega na stosowaniu różnorodnych metod oraz technik psychologicznych. Psychoterapia wpływa korzystnie na zdrowie psychiczne ułatwiając radzenie sobie ze szkodliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami. Zmiana niekorzystnych wzorców zachowań zazwyczaj sprzyja budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi oraz ułatwia rozwój umiejętności społecznych.