Protetyka obejmuje całokształt działań związanych z budową, doborem i dopasowaniem różnego rodzaju protez i ortez robionych na zamówienie. Zarówno ortezy i protezy robione na miarę pełnią bardzo istotną rolę w leczeniu i kompleksowej rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu. Stosowanie bardzo nowoczesnych technologii w obrębie protezowania pozwoliło na zmniejszenie skutków niepełnosprawności oraz znaczną poprawę komfortu życia.