Lokomat

Lokomat

to urządzenie do badania oraz treningu chodu z możliwością korekcji wzorca ruchu, odciążenia ciała oraz określenia takich parametrów jak prędkość i długość kroku. Lokomat znajduje największe zastosowanie w leczeniu osób po udarze mózgu, uszkodzeniu rdzenia kręgowego, urazie czaszkowo-mózgowym, z mózgowym porażeniu dziecięcym oraz stwardnieniem rozsianym. Jest on wykorzystywany z powodzeniem w rehabilitacji zarówno dorosłych jak i dzieci.