Dogoterapia

Dogoterapia

to terapia z udziałem psa wykorzystywana m. in. w przypadku pacjentów z autyzmem, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną oraz zmniejsza bariery niepewności w kontakcie z czworonogiem. Kontakt z psem eliminuje zachowania agresywne i autoagresywne, poprawia samoocenę oraz rozwój empatii. Zajęcia z udziałem psa wpływają również na poprawę koncentracji, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie wzroku, słuchu i węchu.