Biofeedback jest metodą zwiększającą efektywność funkcjonowania mózgu, która wpływa na umiejętności panowania i samokontroli nad swoim ciałem. U podstaw teorii biofeedback leży założenie, że człowiek ma możliwość świadomego oddziaływania na własne procesy fizjologiczne. Specjalne urządzenie bada stan organizmu i dostarcza osobie poddanej terapii informację zwrotną ( z ang. Feedback ). Informację zwrotną przekazuje się za pomocą animacji lub dźwięku. Dzięki temu pacjent jest w stanie świadomie kontrolować funkcje organizmu do tej pory dla niego ograniczone. W obecnych czasach w terapii Biofeedback pomagają zaawansowane programy i aplikacje komputerowe.