Pulmonologia

Rehabilitacja pulmonologiczna

zajmuje się poprawą funkcji układu krążeniowo-oddechowego, które mają wpływ na sprawność psychofizyczną chorego. Rehabilitacja pulmonologiczna dotyczy m. in. pacjentówz : przewlekłymi chorobami płuc, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), mukowiscydozą, rozstrzeniami oskrzeli, astmą oskrzelową, śródmiąższowymi chorobami płuc ( pylice, zwłóknienia, sarkoidoza ), nowotworami płuc.