Rehabilitacja pediatryczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w obrębie układu nerwowego oraz układu ruchu. Rehabilitacja pediatryczna dotyczy m. in. pacjentów: z mózgowym porażeniem dziecięcym, z dystrofią mięśniową, z zaburzeniami wieku rozwojowego, ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym, z asymetrią w obrębie głowy i tułowia, z zaburzeniami chodu i wadami stóp, z dysplazją stawu biodrowego.