Rehabilitacja onkologiczna zajmuje się poprawą sprawności psychofizycznej, społecznej i zawodowej osób leczonych z powodu nowotworów złośliwych. Ponadto celem terapii jest minimalizowanie powikłań leczenia choroby nowotworowej. Rehabilitacja onkologiczna dotyczy m. in. pacjentów: mających powikłania w układzie ruchu, z zaburzeniami układu krążeniowo-oddechowego, z zaburzoną pracą układu limfatycznego, z osłabieniem układu mięśniowego.