Rehabilitacja neurologiczna jest istotną częścią leczenia zaburzeń funkcjonalnych spowodowanych uszkodzeniami układu nerwowego. Jej celem jest poprawa lub przywrócenie sprawności po urazach lub zaburzeniu funkcji obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Rehabilitacja neurologiczna dotyczy m. in. pacjentów, po udarze mózgu, ze stwardnieniem rozsianym, z urazami czaszkowo-mózgowymi, z urazami rdzenia kręgowego, po operacjach guza mózgu, po operacjach tętniaków, z dyskopatią ( rwa kulszowa, rwa barkowa ), ograniczeniem stanu świadomości, z przepukliną oponowo-rdzeniową, z dystrofią mięśniową, z miopatią , z chorobą Parkinsona , z polineuropatią.