Rehabilitacja kardiologiczna jest ukierunkowana na profilaktykę, leczenie oraz poprawę jakości życia pacjentów z chorobami układu krążenia. Poprzez rehabilitację kardiologiczną można ograniczyć postęp i zmniejszyć śmiertelność wielu chorób serca. Rehabilitacja kardiologiczna dotyczy m. in. pacjentów:po zawale mięśnia sercowego i po ostrym zespole wieńcowym bez zawału, po przezskórnych interwencjach wieńcowych, po pomostowaniu aortalno-wieńcowym, po operacjach wad serca, z niewydolnością serca, po transplantacji serca, ze stymulatorem serca, ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem, z nadciśnieniem tętniczym